W naszej lecznicy chirurgia była zawsze jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin.

Dysponujemy dużą salą operacyjną, wyposażoną w nowoczesny sprzęt (aparatura do znieczulenia wziewnego z respiratorem, elektrokauter, monitoring pacjenta).
Szpitalem dla naszych podopiecznych, w którym posiadamy nowoczesne, komfortowe klatki oraz inkubator.

 


Wszystkie zabiegi operacyjne wykonuje osobiście

specjalista chirurg lek. wet. Mateusz Kręcina. 


Oferujemy  zabiegi z dziedziny:

Chirurgi miękkiej

  • kastracja/ sterylizacja
  • operacje ropomacicza
  • mastektomia
  • cesarskie cięcie
  • usuwanie guzów
  • laparotomia
  • opracowywanie chirurgiczne ran

Chirurgi twardej:

  • osteosynteza złamań
  • rekonstrukcja więzadeł krzyżowych
  • korekcja zwichnięcia rzepki
Bezpieczna chirurgia

 

 

 

Operacje są umawiane indywidualnie w godzinach opowiadających klientowi -zapraszamy na konsultacje specjalistyczne.